Canceled: ONNX Operators SIG monthly meeting


Karzynski, Michal
 

Next week’s ONNX Operators SIG meeting is cancelled.

You are invited to attend the ONNX Roadmap Discussion meeting series which is currently held every Wednesdays.
See the #onnx-roadmap on ONNX Slack for details.

Michal
---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.
Spolka oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.