ONNX Operators SIG monthly meeting


Karzynski, Michal
 

Moving this month’s meeting due to Thanksgiving holiday in the US.

 

Happy Turkey Day 😉

 

Michał

 

---

 

I would like to invite you to the ONNX Operators SIG meeting series.

 

We will be discussing upcoming changes to ONNX operators and proposals submitted to GitHub.

Please forward the meetings to anyone else who may be interested.

 

MichalJoin Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94443458572

Meeting ID: 944 4345 8572
One tap mobile
+13126266799,,94443458572# US (Chicago)
+13462487799,,94443458572# US (Houston)

Dial by your location
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 646 558 8656 US (New York)
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
        +1 301 715 8592 US (Washington DC)
        855 880 1246 US Toll-free
        877 369 0926 US Toll-free
        +1 587 328 1099 Canada
        +1 647 374 4685 Canada
        +1 647 558 0588 Canada
        +1 778 907 2071 Canada
        +1 204 272 7920 Canada
        +1 438 809 7799 Canada
        855 703 8985 Canada Toll-free
Meeting ID: 944 4345 8572
Find your local number: https://zoom.us/u/abOjFYFqXu


Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Słowackiego 173 | 80-298 Gdańsk | Sąd Rejonowy Gdańsk Północ | VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapitał zakładowy 200.000 PLN.
Spółka oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata i może zawierać informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwałe jej usunięcie; jakiekolwiek przeglądanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.