ONNX Operators SIG monthly meeting


Karzynski, Michal
 

I would like to invite you to the ONNX Operators SIG meeting series.

 

We will be discussing upcoming changes to ONNX and proposals submitted to GitHub.

Please forward the meetings to anyone else who may be interested.

 

Michal

 

 

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93785083374

 

Meeting ID: 937 8508 3374

 

One tap mobile

+16694449171,,93785083374# US

+16699006833,,93785083374# US (San Jose)

 

Find your local dial-in number: https://zoom.us/u/aVfymSRbR


________________________________________________________________________________
Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting
Meeting ID: 225 294 909 284
Passcode: JkMQRq
Join with a video conferencing device
Video Conference ID: 119 643 931 5
________________________________________________________________________________


Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Słowackiego 173 | 80-298 Gdańsk | Sąd Rejonowy Gdańsk Północ | VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapitał zakładowy 200.000 PLN.
Spółka oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata i może zawierać informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwałe jej usunięcie; jakiekolwiek przeglądanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.